The source of inspiration 2020

The theme of the art of Margriet van Engelen is 'Seeing' and the change which is taken place by seeing from different perspectives.

Today, our society is increasingly becoming a mix of Western and non-Western cultures. This causes conflicts, but for Margriet, it is a challenge. An important task of art is to shape the conflicts that live in society and to find new solutions. These conflicts are partly caused by prejudices about refugees, people with different skin colour, gender and religion. The beginning of all changes is to find a way to become aware that what we can perceive can also be seen differently and that not everything we see can be accepted as truth.

In her art she goes into this by placing my geometric objects on mirrors, allowing one to observe an apparent change of the placed object looking into the mirror.

A triangle seems to become a square, a square turns into a rectangle and a semicircular shape suddenly seems to become a whole curve

Her reliefs can be placed in front of multiple backgrounds, so that their totality is always in a different light.

By placing the reliefs on the wall in different ways, there is also a change in the light and shadoweffect

An apparent change also occurs by suggesting depth on a flat plane.

All these effects that bring about change come from the question: "Are we seeing what we perceive to see?" She actually wants to make it clear that an open mind to everything and everyone is needed, in order to be able to go along with all the changes that we and others are subject to, so that one can better consider the relativity of our 'Thruths".Het thema van de kunst van Margriet van Engelen is 'Het zien' en de verandering die plaatsvindt door het zien vanuit meerdere perspectieven.

In deze tijd wordt onze maatschappij meer en meer een mix van Westerse en niet-Westerse culturen. dit veroorzaakt conflicten, maar voor Margriet is her een uitdaging. Een belangrijke opdracht van de kunst is om vorm te geven aan de conflicten die in de maatschappij eleven en nieuwe oplossingen te vinden. deze conflicten worden voor een deel veroorzaakt door vooroordelen ten aanzien van vluchtelingen, gender en religie. Het begin van alle veranderingen is om een manier te vinden om ons bewust te worden, dat wat we waarnemen, ook op een andere manier gezien kan worden en dat niet alles wat we zien ook als waarheid is aan te nemen.

In haar kunst gaat ze hierop in door geometrische objecten op spiegels te plaatsen en kijkend in de spiegels lijkt een driehoek een vierkant te worden, een vierkant een rechthoek en een halfronde cirkel lijkt plots een hele ronding te worden.

De reliëfs kunnen geplaatst worden voor verschillende achtergronden, zodat de totaliteit in een ander licht komt te staan.

Door het plaatsen van de reliëfs op verschillende manieren aan de wand, krijg je een verandering in schaduwwerking.

Een schijnbare verandering vindt ook plaats door het suggereren van diepte in een plat vlak.

Gesuggereerde veranderingen behoren tot het domein van de verbeelding. Van sommige veranderingen worden alleen foto's genomen die aan de wand gepresenteerd kunnen worden of als installatie kunnen worden gepresenteerd.

Al deze effecten komen voort uit de vraag: "Zien we wat we aannemen wat we zien?" Ze wil eigenlijk duidelijk maken dat alles en iedereen met een open mind benaderd moeten worden willen we ons beter de relativiteit van onze 'waarheden'' kunnen realiseren.

Margriet nam deel aan zowel internationale tentoonstellingen in Parijs, Brussel en Bronsby (bij Kopenhagen) en Passau in Duitsland als aan vele tentoonstellingen en kunstmanifestaties in het binnenland. Ze blijft de uitdaging aangaan naar het vinden van nieuwe paden met haar kunst. Zo blijven haar kunstwerken onderdeel uitmaken van het proces van beweging en verandering.