Sources of Inspiration 2024

Panta rei is the great inspiration of her art.  Important is 'The Uncertainty of Seeing' and ' The Change through Seeing from Different Perspectives', stay important in the art.

The magic of Margriet van Engelen's works arises from an interplay between light and line, that reflects the movements and changes of the different perspectives that live in a shifting world.  She asks herself many questions during the process of creating. She realizes that thinking and asking those questions in freedom and being able to convert them into images is the essence of democracy.

An image correspondence that she conducted in 1994 with a colleague from Indonesia gave her insight into other cultures and she became interested in its influence on today's society. During many travels in the border lands people told her the terrible consequences of dictatorship and war. She visited places related to this. They leave a deep impression as the tragic story of a hiding in the Second World War of a Jewish couple in the house, where she lives. A friendship with a transgender gave her a view of how it is to live with another gender. 

 She saw the importance of seeing from different perspectives, the great changes that are influenced by this, She is also interested in the transition of society, and the global awareness of climate change.

Last year she started a new sub-theme:

Hen Panta,  everything is one.

We weave the fabric of the society we live in ourselves.  Everything around us is related and interconnected like thin threads woven into a fragile fabric of life, in which many patterns and shades are included. It is necessary to build bridges so that people feel connected to each other. Only together we can solve major issues. Philosophies and sciences with the same themes are investigated, as a non-Western cultural way of life, when she made the installation Ubuntu, Following her dreams by using the strength of her imagination and believing it is important to think about changes that give hope for a society where everyone can and maybe who and what they are, she thinks.

 Materials such as corrugated cardboard ( eco-friendly), thin wires that connect small canvasses, textile materials, and paper are used and investigated, She experiments with materials and discovers a new way of connecting by using the space between the line structures of corrugated cardboard to glue thread with paper wrapped around. She investigates what is possible to make new textures by cutting into the cardboard with a knife and disturbing the lines making new textures and intertwining stainless steel mesh. All these investigations make it possible to express 'Connected' in her way visually. She strives to give space to the viewer and give their interpretation to the works of art by creating them with geometric abstract design and hopes to stimulate and above all connect the dialogue between the works of art and the viewer

Panta rei is haar belangrijkste thema. Ook belangrijk zijn 'De onzekerheid van het zien', en 'Verandering door het zien vanuit verschillende perspectieven'. Al deze thema's  worden onderzocht en blijven doorwerken in haar kunst.De magie van het werk  van Margriet van Engelen ontstaat door een samenspel tussen licht en lijn wat zijn weerslag vindt in het in beweging zijn door de verschillende perspectieven die leven in een wereld die in beweging en verandering is. Tijdens de evaluatie van haar kunstwerken, stelt ze zich vele vragen.  Ze realiseert zich dat het in vrijheid  denken en stellen van die vragen en die te mogen omzetten in beelden, de essentie is van democratie.

Een beeldcorrespondentie met een collega uit Indonesië gaf haar de kans een blik te werpen in een andere cultuur en ze raakte geïnteresseerd in de invloed van verschillende culturen op onze huidige samenleving. Tijdens vele reizen naar grenslanden sprak met ze met de inwoners, die hun ervaringen vertelden over de vreselijke consequenties om te leven onder een dictatoriaal bewind, oorlog en discrimination. Ze bezocht plaatsen die hieraan verbonden waren. Het maakt diepe indruk op haar, evenals een tragisch verhaal van een onderduik in de 2e wereldoorlog van een Joods echtpaar in het huis waar ze nu leeft. Een vriendschap met een transvrouw gaf haar inzicht in het leven met een ander gender. Onze manier van zien is heel belangrijk merkte ze, het heeft grote invloed op veranderingen die plaatsvinden. Al deze ervaringen zijn de bron van inspiratie voor haar kunst. De laatste tijd raakte ze ook geïnteresseerd in het globale bewustzijn van de klimaatverandering.

 Dit jaar begon ze aan een nieuw subthema:

Hen Panta= Alles is één. Het weefsel van de maatschappij waarin we leven weven we zelf. Alles is met elkaar verbonden en verweven als dunne draden van een kwetsbaar weefsel vol patronen met schakeringen in een groot geheel, zoals het leven is. Het thema emotioneert haar erg en al aftastend om de inhoud weer te geven komt ze tot  constructies waarbij de nadruk ligt op de tussenruimten van kleine schilderdoekjes, die het geheel verbinden. Het zijn niet alleen de beeldende elementen die tot harmonie en eenheid worden gebracht die haar interesseren, maar ook de achtergronden van haar thema en de filosofen en wetenschappers die met Hen Panta bezig waren. Ze zoekt naar kruisverbindingen en verdieping van het thema, waardoor de werken meer inhoudelijke lagen krijgen en ze met een scala aan emoties en ervaringen worden vevuld.  Ook niet-Westerse filosofiën worden onderzocht wat tot uitdrukking komt in de installatie Ubuntu'. Verbondenheid en bruggen bouwen zijn nodig, opdat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Alleen samen kunnen we de belangrijke vraagstukken die spelen oplossen.

 Materialen zoals rib karton en dunne draden  omwikkeld met papier die kleine schilderdoekjes verbinden, textiele materialen en papier worden gebruikt, onderzocht en ermee geëxperimenteerd. Ritme, licht, ruimte en lijn zijn belangrijke beeldelementen in haar kunst. Ze ontdekt een nieuwe manier van verbinden door gebruikt te maken van de tussenruimte van de lijnstructuur van ribkarton en er draden in te verlijmen,. Het geeft haar de mogelijkheid tot het verbinden van kleine schilderdoekjes tot vrije vormen. Dit alles maakt het mogelijk om beeldend uitdrukking te geven aan 'Verbinding', wat de essentie van haar werken is. Vorm en inhoud samen vallen. Ze streeft ernaar om ruimte te geven aan de beschouwer en hun eigen interpretatie aan de kunstwerken te geven, door gebruik te maken van geometrische abstractie en hoopt de dialoog tussen de kunstwerken en de beschouwer te stimuleren  en verbinding tot stand te brengen.