The source of inspiration 2022

The main theme in art is 'Panta rei'.  Subthemes are 'the uncertainty of seeing' and 'the change through seeing from different perspectives', and Hen Panta.

The uncertainty of our truths.

I am interested in the evaluation of views over time, in the different interpretations of our seeing and realized that thinking and posing questions in freedom and using the power to make the images you want are the essence of democracy. 

When I read about the wars from which people flee, I noticed how complex the causes were. Climate changes also appeared to play a role in this. I noticed that all changes are related and it is necessary to build bridges so that people feel connected to each other. Together we can solve major issues and problems.   


Mijn hoofd thema in de kunst is 'Panta rhei"= alles is voortdurend in beweging en verandering.  Ik onderzocht tijdens mijn beeldend proces  de onzekerheid van ons zien en de verandering die plaatsvindt door het zien vanuit meerdere perspectieven.'  Ik stelde mezelf vele vragen en realizeerde me dat het in vrijheid  denken en stellen van vragen  en door gebruik te maken van de kracht van het maken van de beelden die je wilt, de essentie zijn van democratie.

Ik ben geinteresseerd in de evaluatie van de manier waarop we zien, de onzekerheid ervan en de verandering van de sociale codes voor minderheiden, democratie , ons globale bewustzijn, de transitie van de maatschappij en klimaatverandering.

Ik vroeg me af wat de uitkomst zou zijn als ik mijn geometrisch abstracte kunstwerken een interactie zou laten aangaan met verschillende achtergronden, met verschillende licht- en schaduw effecten of door ze te plaatsen op spiegels en deed verrassende ontdekkingen die ik graag deel met andere mensen.

 Ik merkte dat alle veranderingen aan elkaar gerelateerd zijn en het noodzakelijk is om bruggen te bouwen opdat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Samen kunnen we  belangrijke vragen en problemen oplossen. 

Materiaal en sculpturale benadering :

Ik koos voor het materiaal staalgaas, een industrieel product met een strak raster, niet echt interessant als je het op het eerste gezicht ziet, maar wel krachtig materiaal met een kwetsbare uitstraling, aspecten die ook  bij  veranderingen op maatschappijk niveau naar voren komen. 

Ik onderzocht en visializeerde mijn thema door:

 De essentie van ons mens-zijn zit in het meebewegen met de wereld om ons heen. Het brein bepaalt niet alles wat we doen, denken of laten, ook ons lichaam bepaalt evenals onze ervaringen, ecologie, literatuur, kunstgeschiedenis, en filosofie en de omstandigheden waarin we leven.

Kunst is vrijheid in denken en dromen. Kunst is ook een manier om greep te krijgen op wat ik ervaar, dit te ordenen en te spelen met de elementen die kunst in zich heeft, zoals, lijn, licht, ritme, ruimte. Het is me verwonderen en mijn gedachten laten gaan over wat mogelijk is zowel in mijn geometrisch abstracte kunst als in het interessante proces wat leven heet. Ik blijft de uitdaging aangaan naar het vinden van nieuwe paden met mijn kunst. Zo blijven mijn kunstwerken onderdeel uitmaken van het proces van beweging en verandering.